Home

Verboden huisdieren 2020

Als particulier mag je ook landbouwhuisdieren houden. De dieren moeten geregistreerd zijn en  je moet over de nodige vergunningen beschikken.De dieren die verboden zijn om als huisdier te houden, omdat ze op de Unielijst vermeld staan, kunt u vinden in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141. Op de website van de NVWA kunt u deze informatie ook vinden.Voor meer informatie neem je contact op met de dienst CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dear user, Thanks for visiting our website. Our site is temporarily unavailable, due to a large number of visitors. Please try again later. Thank you for your comprehension. The Logic-immo.be team Beste Ricky, wellicht is hier nog iets tegen te doen. Ik heb je een mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. Voortaan is het verboden om een leeuw of tijger als huisdier te hebben in de Emiraten. 06/01/2017 Waar je in Nederland nog goede sier kunt maken met een siamees, een Braque de l'Ariège of een. De bruine beer, twee soorten reuzenkangoeroes en 's werelds bekendste stinkdiersoort mogen voortaan in Nederland niet meer als huisdier worden gehouden. Deze diersoorten en nog 131 andere zijn maandag toegevoegd aan de zwarte lijst van het ministerie van Economische Zaken Bijzondere huisdieren 2 reacties 02 June 2017 20:42 Vanaf 1 juli 2017 is de kangoeroe verboden als huisdier. Tot groot verdriet van die dame uit het Gelderse Elst, die model staat voor de afbeelding op de nieuwste Suske en Wiske. Ze is helemaal gek van kangoeroes, maar helaas, onze regering gaat het verbieden..

153 zoogdieren verboden als huisdier - Dierenbescherming

Leverbaar Vanaf 20 gratis verzending binnen Nederland Vanaf 3 augustus 2017 is het verboden om dieren te kopen, kweken of houden. In Nederland staan stokstaartjes niet op de lijst van verboden huisdieren, in de. Post navigation. Mooie Felicitatie Teksten Verjaardag. Partner Ronald Giphart Het is daarom in Nederland verboden om nepwapens in bezit te hebben. Wie toch zo'n wapen aanschaft, loopt het risico op een. Huisdieren niet toegelaten - mag dat? - Huisdieren niet toegelaten - mag dat? Geschreven door Renaud Chaudoir op 25 februari 2017. Kan een huurcontract gezelschapsdieren verbieden

Beschermde exotische dieren

Laat los om te beginnen met uploaden Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Wie een huisdier heeft, moet daar goed voor zorgen. Houders, verkopers en fokkers van huisdieren moeten zich houden aan regels uit het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren Is het het geld en de moeite waard om de beëindiging van onze huurovereenkomst aan te vechten? Of is er alsnog een aannemelijke kans dat een rechter in het voordeel van de verhuurder zal beslissen?Toch is het ook hier opletten geblazen. Naast de tien goddelijke geboden zijn er immers nog heel wat andere wettelijke bepalingen die het de liegende huurder nadien fiks lastig kunnen maken. Zo kunnen de andere mede-eigenaars bijvoorbeeld de verhuurder aanspreken omwille van het aantasten van hun recht op rustig genot. De verhuurder kan op zijn beurt dan weer de schade verhalen op de liegende huurder (alhoewel zijn schadeveroorzakende feiten ook al in zijn nadeel spelen). Uiteraard komt het ook gewoon de verstandhouding niet ten goede en moet je maar hopen dat de verhuurder het contract op het einde van de looptijd niet kan opzeggen. Misschien toch maar vriendelijk vragen of jouw kat of hond niet toegelaten is? Vragen staat natuurlijk vrij… Loont al die eerlijkheid niet? Dan zal het gezond verstand primeren: de vragen die de rechter zich zal stellen liggen immers nog steeds in die lijn.

#GNvdD: Handel in hondenvlees Yulin Festival 2017 verbodenEen paard kopen | Sophia-Vereeniging

Soortgelijke artikelen

Nieuwe zwarte lijst huisdieren: bruine beer verboden. De bruine beer, twee reuzenkangoeroesoorten en 's werelds bekendste stinkdierras mogen voortaan in Nederland niet meer als huisdier worden. Hallo, In mijn huurcontract staat dat huisdieren die overlast veroorzaken verboden zijn. Welke huisdieren worden daar dan mee bedoeld? Verder staat er dat je voor elke dag dat je wel een huisdier hebt, een boete moet betalen van €20 euro per dag. Mag dat zomaar? Met vriendelijke groet, Marloes Dat is absoluut het juiste antwoord. Maar ik had er niet bij stilgestaan, omdat ik dacht dat exotische dieren allang verboden waren. Op zo'n moment kan je maar een ding doen: de lijst van toegestane huisdieren zoeken. Lijst toegestane huisdieren. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dat in 2017 de bruine beer van deze lijst is gehaald! De.

Gemeentes kunnen aanvullende regels opstellen met betrekking tot het houden van dieren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om giftige dieren, maar ook voor minder gevaarlijke dieren is het mogelijk dat er regels zijn opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) van de gemeente. Huisdieren en reglementen - kat en hond? Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa's, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. Een krokodil hoort niet in de huiskamer, stelt Eerdmans

Lijst 2017 bekend: welke dieren mag jij als huisdier

In Bijlage 11 van de Regeling Natuurbescherming  staan in het wild levende soorten vermeld die niet gevangen genomen mogen worden.Europa kent ook regels om flora- en faunavervalsing tegen te gaan. Faunavervalsing is het introduceren van dieren in een gebied waar ze oorspronkelijk niet thuishoren. Door middel van de Unielijst is een verbod op bezit van een aantal schadelijke exotische dieren vastgelegd. Sommige reptielen en amfibieën mogen om die reden niet gehouden worden als huisdier. Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten voor de leeftijd van 12 weken, of voor verhandelen of gratis weggeven, worden geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd. De registratie moet in de centrale databank CatID gebeuren. 10 vragen over het chippen en registeren van je kat Beste surfer, Door het grote aantal bezoekers is Logic-Immo.be tijdelijk niet toegankelijk. Probeer het later opnieuw. Wij danken U voor uw begrip. Het Logic-immo.be team

Verbod op huisdier in huurcontract HelloLa

Huisdieren niet toegelaten - mag dat

 1. 1. Een fret is een huisdier. Dit betekent dat de fret een van nature tam dier is dat niet in het wild voortkomt. De fret is duizenden jaren geleden gedomesticeerd (= tam gemaakt) om te gebruiken voor de jacht op muizen, ratten en konijnen
 2. g van kleine huisdieren (Trb. 1988, 1) en de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 1 Het is verboden een dier te verkopen, voor de verkoop aan te bieden,.
 3. Er lag op 31 januari 2017 wel een plan om 153 diersoorten per 1 juli van dat jaar te verbieden als huisdier, maar de toenmalige staatssecretaris trok dat weer in. En nu zitten we met een hele hoop exotische dieren in Nederland, die je gewoon online kunt kopen. Exotische huisdieren in Nederlan
 4. Geen absoluut verbod Puur het gegeven dat het huurcontract een verbod op huisdieren bevat, is daarbij niet doorslaggevend. Een verbod in een huurovereenkomst moet namelijk redelijk zijn en een absoluut verbod op huisdieren is dat niet.
 5. Soms moet iemand verhuizen door overlast van huisdieren, dan moet je bij het volgende adres niet dezelfde problemen veroorzaken.
 6. g van de verhuurder niet toegestaan en dienen bij constatering van wanprestatie binnen 24 uur te worden verwijderd.

DEZE HUISDIEREN ZIJN VERBODEN IN MINECRAFT! - YouTub

- Huisdieren verboden (Chalet Au Petit Bonheur) - Chalets geschikt voor 6 personen - Tuin met fantastisch uitzicht over het Ardens landschap - Mogelijkheid tot parkeren aan chalet (4 parkeerplaatsen) - Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen is verboden Orthodoxe Joden en het bezit van huisdieren Net zoals veel niet-Joden bezitten ook Joden huisdieren ondanks de algemene perceptie dat huisdieren en de Joodse wet (Halacha) niet samengaan. Er is echter geen enkele Joodse wet die stelt dat het hebben van huisdieren verboden is. Daarom komen zelfs in orthodox Joodse gezinnen huisdieren voor Of dieren op een CITES Appendix of EU Bijlage vermeld staan, kunt u nakijken op Species+. Dieren met een vermelding op CITES Appendix I en/of EU Bijlage A kunnen uitsluitend gehouden worden indien er bewezen sprake is van minimaal tweede generatie nakweek, u over de juiste papieren beschikt en een administratie bijhoudt. Uiteindelijk werd in 2015 de eerste beperkte lijst van kracht, die is opgenomen in het Besluit Houders van Dieren. In dat besluit staan de wettelijke spelregels voor iedereen die dieren houdt. In 2016-2017 werd verder gewerkt aan een lijst voor alle diersoorten die vermoedelijk in Nederland gehouden worden

Video: Huisdieren NU - Het laatste nieuws het eerst op NU

Dan zou de zogenoemde Positieflijst met daarop alle toegestane soorten huisdieren officieel ingaan. 153 exotische dieren als stokstaartjes, de serval en suikereekhoorns zouden verboden worden als. Nieuwe lijst met toegelaten huisdieren: neem eens een Amerikaanse bizon in huis 28/09/2018 om 15:09 door tg | Bron: Polinfo.be - Print - Corrigeer Deze kolos kan je vanaf januari 2019 in Wallonië. Indien het belang van de andere bewoners van een appartement of residentie dat kan verantwoorden, kan het reglement van mede-eigendom wel op een verbod op huisdieren voorzien. Het reglement van mede-eigendom moet immers het rustig genot van iedere eigenaar verzekeren. Bij de huur van een klassieke woning kijkt men ook vaak naar de mate van overlast ten aanzien van andere buurtbewoners. Bij een appartement zal dat nog sterker spelen. Indien het reglement van mede-eigendom het bezit van huisdieren verbiedt en de eigenaar om die reden een gelijkaardige clausule opneemt in de huurovereenkomst, dan heeft dit alvast een grotere kans op slagen.

Antikraak is geen huur. Maar wat is dan het principiële verschil, stel dat een kat GEEN overlast veroorzaakt, het pand nadien wordt gesloopt en er geen nieuwe bewoners meer komen? Wat is dan het redelijk belang van de beheerder die een huisdierenverbod als standaard heeft opgenomen, ondanks dat de eigenaar er geen belang bij heeft? Met name bij exotische dieren is het voor mensen niet altijd duidelijk of deze dieren ook als huisdier toegestaan zijn. Zeker als u overweegt om een niet veel voorkomend dier aan te schaffen, is het verstandig dat u dit eerst uitzoekt. Zo voorkomt u dat u een overtreding begaat, of bijvoorbeeld onvolledige papieren bij een dier krijgt. Uiteraard is het voor alle dieren ook ontzettend belangrijk om u van te voren uitgebreid te verdiepen in de juiste manier van houden, zodat het dierenwelzijn niet geschaad wordt. Juist bij exotische dieren is er vaak specifieke en soms specialistische kennis nodig om op de juiste manier voor het dier te kunnen zorgen.

Robotkat voor eenzame ouderen | Kidsweek

Doorzoek de berichten

In een contract kan je dus wel degelijk clausuleren dat in het huurhuis huisdieren niet toegestaan zijn indien ze schade veroorzaken. Zo kan men bepalen dat in het appartement honden toegelaten zijn of net niet. De vraag is echter: is een inbreuk ook kwalificeerbaar als een ernstige contractuele fout? Net omwille van het fundamenteel recht op een privé- en familiaal leven is dat vaak moeilijk afdwingbaar.Ongeacht of het gaat om een appartement waar een hond welkom is of niet: als huurder moet je instaan voor de schade die je aan het onroerend goed veroorzaakte. Houdt de huurder toch een hond terwijl die niet welkom was? Dan kan de verhuurder de schade op de huurder verhalen of afhouden van de huurwaarborg. Was de hond welkom in het appartement? Ook dan geldt die regeling. De contractuele clausule doet daar nooit afbreuk aan. In dit geval bevat het Splitsingsreglement geen verbod op huisdieren, derhalve oordeelt het Hof dan ook dat het besluit van de VvE nietig is op de voet van art. 5:129 BW jo art. 2:14 lid 1 BW. Inmiddels is het vaste rechtspraak dat wanneer het Splitsingsreglement daartoe niet de mogelijkheid biedt, huisdieren niet verboden mogen worden Het Hof Amsterdam heeft namelijk in 2014 geoordeeld dat een boete van  € 25,- per kalenderdag bij een overtreding (zonder een maximum op die boete) onredelijk is. Of de bepaling in jouw geval onredelijk is, hangt af van de omstandigheden. Welk dier ben je van plan te nemen? En in wat voor woning woon je? Als je bijvoorbeeld van plan bent om een hele grote hond te nemen die veel blaft en je woont in een kleine senioren woning dan is dat een andere situatie dan wanneer je een klein hondje neemt en in een vrijstaande woning verblijft.Copyright © Logic-Immo.be 2018 Concept Multimedia Belgium nv - IPM | Deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. De dieren die hierop staan, mag u houden AnimalsToday.nl (voorheen PiepVandaag.nl) is de internetcommunity van mensen die opkomen voor Dier, Natuur en Milieu. Het dagelijkse nieuws, opinieartikelen, filmpjes en korte documentaires, (nieuws)foto's en nog veel meer De zoogdieren die je mag houden zijn opgenomen in een zogenaamde positieve lijst. Deze lijst is opgesteld voor zoogdieren die niet gehouden worden voor productiedoeleinden. Overlast veroorzaakt vaak veel ergernis. Hondenpoep in het park, zwerfafval op straat, door wildplassers aangetaste muren of uw buurman die midden in de nacht zijn muziek heel hard aanzet. Lees..

Voor het houden van bepaalde dieren zoals gifslangen of vanaf 5 honden is een milieuvergunning nodig. Informeer bij je milieudienst. Positieflijst (huisdieren) Naar navigatie springen Naar zoeken springen. De positieflijst of positieve Bij uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 28 maart 2017 is het besluit om de soorten mazama en muntjak niet op de positieflijst te plaatsen herroepen

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de juridische actualiteit.

Zoals ik hierboven lees werkt het niet zo. Wat kunnen we nu het beste doen? Kunnen wij de kat gewoon meenemen en zorgen dat er geen overlast veroorzaakt wordt? Of wordt dat alsnog een groot probleem? Hallo, Wij willen via een makelaar een huis van een particulier huren in Amsterdam (Spaardammerbuurt). Wij hebben het contract nog niet gezien, maar stel dat hier in staat dat huisdieren verboden zijn, kunnen wij dan alsnog in de woning met onze 2 hondjes zonder iets te vermelden?

Logic-immo verkoopt of verhuurt geen panden, gelieve de adverteerder te contacteren als u een vraag heeft over een advertentie.Zich met een huisdier op de huurmarkt begeven: het is geen eenvoudige opgave. In bijna iedere huurovereenkomst staat standaard geclausuleerd dat in het huurhuis huisdieren niet zijn toegelaten. Een huurhuis of appartement vinden waar honden zijn toegelaten, blijkt dan ook een onmogelijke opgave te zijn. De vraag die rest: mag de eigenaar eigenlijk aangeven dat in het huurhuis huisdieren niet zijn toegelaten? En wat zijn de sancties indien we maar gewoon “zwijgen” of “liegen” over het bestaan van die lieve poedel? Hippe huiskip maakte nog nooit zoveel Amerikanen ziek 14 sep 2017; 0 Protest pulsvissers mag niet baten 16 apr 2019; 36 40% Nederlands landbouwareaal nodig om huisdieren te voeden 16 okt 2011; 0 Hagedis bron van bijzondere salmonellabesmetting 28 apr 201

wetten.nl - Regeling - Wet dieren - BWBR003025

 1. De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving
 2. Er is in de eerste plaats geen enkel verdrag of wet die aangeeft dat in een huurhuis honden toegelaten zijn. Anderzijds geeft artikel 8 EVRM wel aan dat ieder persoon recht heeft op een privé- en familiaal leven. Dit verdrag heeft voorrang op alle nationale wetgevingen. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf bijvoorbeeld reeds aan dat een clausule die het bezit van huisdieren het recht op een privé- en gezinsleven aantast (Rb Brussel, 7 april 2006). Ook de Aalsterse vrederechter bevestigde dit: een volledig verbod van huisdieren zou het doel ervan aantasten terwijl een verbod van “huisdieren die schade of overlast veroorzaken” wel binnen dat doel ligt. Kortom: een clausule die aangeeft dat in een appartement “luidruchtige honden” niet toegelaten zijn heeft meer kans op slagen dan een clausule die aangeeft dat alle huisdieren (incl. vissen of hamsters) er verboden zijn.
 3. In het HR dat voor onze VvE geldt, is opgenomen: <Artikel 24. a. Hoewel het is toegestaan in de privé gedeelten huisdieren te houden, dienen deze geen last of ongerief te veroorzaken.Een eventueel plaats gehad hebbende bevuiling binnen de gemeenschappelijke ruimten of op buitenpaden dient door de eigenaar van het dier onmiddellijk te worden opgeruimd

licg.nl - Dieren die als huisdier zijn toegestaa

 1. Algemene maatregelen Werk & Economie Gezondheid Onderwijs Openbaar leven Transport & internationaal Zoek in alle vragen en antwoorden Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven Resultaten Algemene maatregelen Covid-19 heeft een grote impact op ons dagelijks leven, de economie, ons werk, ons sociaal leven, de mobiliteit, het onderwijs en de gezondheidszorg
 2. ister Ben Weyts heeft daarover een akkoord bereikt met de Verenigde Eigenaars, de organisatie die de belangen van verhuurders behartigt en standaardcontracten aanbiedt. Tot nu toe stond in zulke standaardcontracten dat huisdieren niet toegelate
 3. Als de huisdieren geen overlast of schade veroorzaken, is het verbod dus niet geldig. Uiteraard liggen de kaarten anders als de huisdieren wél voor overlast en/of schade zorgen. In dat geval kan een rechtbank verschillende sancties opleggen zoals: bindende voorwaarden (bijvoorbeeld: de verplichting om uitwerpselen te verwijderen
 4. Er waren in 2017-2018 8.000+ incidenten bekend bij de politie, waarvan een groot gedeelte is gerelateerd aan vuurwerk, zoals vernielingen en brand. In vijf jaar tijd nam het aantal incidenten af met een derde. Lees meer over incidenten via de NOS (2017-2018) en een analyse van De Volkskrant (2012-2015).Meer exacte cijfers zijn sindsdien niet gepubliceerd; men sprak in 2020 over een toename

Mijn vraag/opmerking is ook gesteld op een ander forum , helaas heb ik nog geen antwoord ontvangen , vandaar hier. In het huishoudelijk reglement staat : huisdieren niet toegelaten. Een mede-eigenaar verhuurder , verhuurt het appartement en de huurder heeft een hondje meegebracht , niettegenstaande het verbod !! In zijn verhuurcontract staat ook duidelijk , huisdieren niet Gratis voor een klein huisdier in een mand, kooi of kist niet groter dan de afmetingen op de afbeelding (30x55x30cm); Gratis voor een blindengeleidehond of een assistentiehond; € 3 voor een dier aan de leiband met een Huisdier Supplement; Een muilband of -korf voor honden is niet verplicht maar wordt aanbevolen, de treinbegeleider kan eisen dat je de muilband of -korf aanbrengt Het gaat te ver om op deze plek een volledige lijst van alle dieren te publiceren die wel, of juist niet gehouden mogen worden in Nederland. U kunt met behulp van onderstaande links zelf nagaan of een dier in Nederland als huisdier toegestaan is en of daar voorwaarden aan verbonden zijn.

Welke dieren mag je houden? - Huisdierinfo-hom

Als een verhuurder een huurder wil houden aan een verbod op huisdieren, dan dient de verhuurder daarbij een redelijk belang te hebben. Dat een verhuurder niet van huisdieren houdt, is bijvoorbeeld geen redelijk belang. Overlast aan andere huurders of schade aan de woning zou een redelijk belang opleveren, maar we bespreken hier de situatie dat het huisdier geen overlast of schade veroorzaakt.Overlast van huisdier Er is nauwelijks rechtspraak te vinden over zaken waarin een verbod op huisdieren in een huurcontract een rol speelde. Er is wel veel rechtspraak over overlast door huisdieren. Daar blijkt onder meer uit dat hoe groter de overlast, hoe groter de kans is dat een huurder een andere woning moet zoeken of het huisdier weg moet doen. Een eventueel verbod op huisdieren in het huurcontract speelde in die zaken nauwelijks een rol.

Hond in huis: kan de huisbaas dat echt verbieden

Huisdieren niet toegelaten - mag dat? Geschreven door Renaud Chaudoir op 25 februari 2017. Kan een huurcontract gezelschapsdieren verbieden? Je ziet het in steeds meer huurcontracten staan: Huisdieren niet toegestaan. Maar kan een verhuurder je wel verbieden om een hond, kat of ander al dan niet snoezig huisdier in huis te halen Yonne https://www.campingauboisjoli.com/en/files/slideshow-gallery/IMG_4010.JPG. Camping https://www.campingauboisjoli.com/en/files/slideshow-gallery/AuBoisJoli2012-3.jp Syndicus vraagt mede-eigenaars per email of zij akkoord gaan met een vervanging van deze clausule door Het is toegestaan huisdieren te houden op voorwaarde dat deze geen (over)last veroorzaken. Mocht er (over)last ontstaan voor de medebewoners of één van hen, dan kan deze gedoogzaamheid herroepen worden grappige dieren filmpjes 2017 grappige dieren filmpjes 2018 probeer niet om te lachen 2018 probeer niet te testen lachen probeer niet te lachen uitdaging probeer niet om video's te lache

Geen huisdieren gemist? Start met kijken op NPO Star

Volgens het contract mocht een huurder alleen de gebruikelijke huisdieren houden en geen 'vee'. De verhuurder was van mening dat een pony - op Wikipedia en in Van Dale woordenboeken omschreven als klein paard - onder 'vee' valt en dus verboden is Versie 1.0 19-12-2017 08-01-2018 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERGENEESKUNDE WERKGROEP VETERINAIR ANTIBIOTICUM BELEID _____ FORMULARIUM GEZELSCHAPSDIEREN HOND, KAT en KONIJN December 2017 Formulariumcommissie Gezelschapsdieren: Mw. dr. C.D. van Beusekom (voorzitter) Mw. drs. M.A.M. van Dijk Mw. drs. E.A. Winter Drs. A.P. van der Kol Zich met een huisdier op de huurmarkt begeven: het is geen eenvoudige opgave. In bijna iedere huurovereenkomst staat standaard geclausuleerd dat in het huurhuis huisdieren niet zijn toegelaten. Een huurhuis of appartement vinden waar honden zijn toegelaten, blijkt dan ook een onmogelijke opgave te zijn. De vraag die rest: mag de eigenaar eigenlijk aangeven dat [ Woongenot Het belang van de huurder bij behoud van het huisdier kan woongenot zijn. Woongenot houdt kort gezegd in dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat de huurder zijn woning behoorlijk en naar eigen inzicht kan bewonen. Een huurder hoeft daarbij geen inmenging van de verhuurder te dulden. Het houden van een hond of kat vergroot aantoonbaar het woongenot van een huurder. Hij heeft daardoor meer plezier van de woning. Een verbod op huisdieren zou zo een niet toegestane inbreuk van de verhuurder op het woongenot van huurder kunnen opleveren. Een verhuurder dient daarom een duidelijk en aantoonbaar belang te hebben bij een verbod op huisdieren, wil het belang van de huurder bij behoud van het huisdier daarvoor moeten wijken. Besluit een rechtbank dat het belang van de verhuurder zwaarder weegt, dan kan de rechtbank de huurder dwingen het huisdier weg te doen of te verhuizen. Voor zover ons bekend, is dit nog niet eerder voorgekomen.  Wil je meer weten over huren en wonen, neem dan contact op met één van onze juristen.Lees ook: Overlast door huisdieren (2)Lees ook: Beslag op huisdieren?Lees ook: Hond of paard in tuin begraven?Lees ook: Echtscheiding: wie krijgt de hond?Lees ook: Wie betaalt de rekening van de dierenarts? Geen enkele wet of verdrag geeft de huurder het uitdrukkelijke recht op huisdieren. Nochtans merken we de laatste jaren een belangrijke evolutie ten voordele van de huurder. Het houden van een huisdier kan in principe als een onderdeel van het recht op privé-leven, gezinsleven en woonplaats beschouwd zoals bepaald in artikel 8 van het Europees.

Een Vuurwerkverbod - de Argumenten en Cijfers op een ri

Maison Ardennes. 360 likes. Welkom bij Maison Ardennes, Maison Ardennes stelt meerdere chalets ter beschikking voor vakantieverhuur in Rendeux, Magoster. Prettig verblijf Verboden huisdieren vanaf 2014 Op woensdag 19 juni 2013 stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma haar zwarte lijst van verboden huisdieren naar de Tweede Kamer. Een voorstel voor een aantal huisdieren die komend jaar niet meer gehouden mogen worden Beste Joost, bedankt voor je reactie. Spreekt de verhuurder over een verbod van huisdieren, dan weet je voordat je de woning gaat bewonen dat de verhuurder het niet op prijs stelt dat je huisdieren hebt. Zoals in het artikel hierboven beschreven kan hij geen absoluut verbod op huisdieren opleggen. Het is afhankelijk van de omstandigheden of hij dit kan verbieden. Als jij huisdieren hebt, terwijl die niet worden geaccepteerd door de verhuurder, dan is het verstandig er achter te komen waarom dit verbod staat. De verhuurder mag er moeilijk over doen, maar hij mag je er niet zonder meer uit zetten (afhankelijk van de omstandigheden). Ik heb je daarnaast nog een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. ^Lisanne van HelloLawBijlage 1 van de Regeling Houders van dieren toont de positieflijst (huisdierenlijst) Zoogdieren.  Hierop staan de zoogdieren vermeld die in Nederland gehouden mogen worden. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van RVO. maandag, 30. januari 2017 - 17:18 Update: 30-01-2017 17:30 Bizon, bruine beer en grijze reuzenkangoeroe worden 'verboden' huisdieren Foto: Archief EHF/ foto ter illustrati

Voor een aantal beschermde exotische diersoorten geldt in België een volledig handelsverbod. In bepaalde gevallen kan je een certificaat aanvragen om beschermde diersoorten zoals schildpadden te houden en te kweken. Voor de grijze roodstaartpapegaai gelden sinds 2017 nieuwe beschermingsmaatregelen. Als mensen mij 3 jaar terug hadden voorgespiegeld dat wij in Marokko 9 schildpadden, vier katten en een 'lease hond' als huisdieren zouden krijgen, was hoon hun deel geweest. En daarbij moeten dan nog een dood konijn en twee dode schildpadden worden opgeteld, die in onze tuin begraven liggen 153 zoogdieren zijn vanaf 1 juli verboden als huisdier. Een goede zaak, vindt de Dierenbescherming 153 zoogdieren verboden als huisdier 1 februari 2017. Ook de vos staat op de lijst van verboden huisdieren. Geen exotische huisdieren Vanaf 3 augustus 2017 is het verboden om dieren te kopen, kweken of houden die vermeld staan in de lijst van zorgwekkende invasieve soorten.  Had je voor 3 augustus 2016 al een dier dat op deze lijst staat? Dan kan je deze houden tot de natuurlijke dood ervan, in een gesloten omgeving zonder ontsnappingsmogelijkheid. Je mag niet kweken met deze dieren.  Voor meer informatie neem je contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.

PROBEER NIET TE LACHEN #10 - Grappige Dieren - De

 1. Vaak staat er in een huurovereenkomst of u huisdieren mag houden of dat u dat moet vragen. Soms staat er zelfs in dat huisdieren houden verboden is. Staat er niets in de huurovereenkomst, mag je aannemen dat je huisdieren houden mag zolang het huisdier geen overlast veroorzaakt bij de medebewoners. Koopovereenkomst
 2. Tue, 01/03/2017 - 20:46 . Wij hebben het contract nog niet gezien, maar stel dat hier in staat dat huisdieren verboden zijn, kunnen wij dan alsnog in de woning met onze 2 hondjes zonder iets te vermelden? Lisanne van HelloLaw. Mon, 12/03/2018 - 10:50 . Hoi Roos, het ligt er aan hoe de verhuurder de bepaling heeft opgenomen. Als de bepaling.
 3. In deze situatie is het liegen of verzwijgen van jouw huisdieren een verleidelijke optie. Geef je aan toch over huisdieren te beschikken? Dan krijg je zelden de huurwoning. Verzwijg of lieg je? Dan is het voor de verhuurder moeilijk om daar iets tegen te beginnen, zeker indien jouw huisdieren echte schatjes blijken te zijn en geen overlast veroorzaken.
 4. Een hond op restaurant is dus niet verboden, op voorwaarde de uitbater ermee akkoord is. Als u dus uw hond wil meenemen op restaurant, informeert u zich best op voorhand of de uitbater hiermee akkoord is. Gezelschapsdieren mogen daarentegen niet binnen in een supermarkt of bij de slager: daar is immers geen verbruikszaal
 5. Hoi Yolanda, als de verhuurder spreekt over een verbod op huisdieren, dan weet je vooraf (voordat je in de woning gaat wonen) dat de verhuurder het niet op prijs stelt. Zoals in het artikel hierboven beschreven kan hij geen absoluut verbod op huisdieren opleggen. Het is afhankelijk van de omstandigheden of hij dit kan verbieden. Als jij huisdieren hebt, terwijl die niet worden geaccepteerd door de verhuurder, dan is het verstandig er achter te komen waarom dit verbod staat. Het is vaak verstandig om goed en open contact te houden met de verhuurder, zodat je er bij een eventueel geschil ook makkelijk uit kunt komen.
Stacaravan cottage &quot;Confort PLUS&quot; 2 kamers - 1 badkamers

153 zoogdieren vanaf juli verboden als huisdier NU - Het

Als de verhuurder spreekt over een verbod op huisdieren, dan weet je vooraf (voordat je in de woning gaat wonen) dat de verhuurder het niet op prijs stelt. Zoals in het artikel hierboven beschreven kan hij geen absoluut verbod op huisdieren opleggen. Het is afhankelijk van de omstandigheden of hij dit kan verbieden. Als jij huisdieren hebt, terwijl die niet worden geaccepteerd door de verhuurder, dan is het verstandig er achter te komen waarom dit verbod staat. De huurbaas mag er moeilijk over doen, maar hij mag je er niet zonder meer uit zetten (afhankelijk van de omstandigheden). Als je wilt weten of jij in jouw situatie toch een hond kunt nemen, neem dan gerust contact op met een van onze juristen. 28 augustus 2017. Het blaffen van honden kan een bron van ergernis voor de omgeving zijn. Vervelend voor buren, eigenaar en vooral voor de hond zelf. In de meeste gevallen is het blafgedrag goed af te leren door een op maat gesneden behandelplan

Knaagdieren | Sophia-Vereeniging

Door echtscheiding op zoek naar een huurwoning. Heb een hond en twee oude katten. Is het verstandig dit te melden? Of zolang er niet over huisdieren gesproken wordt, zelf ook niets zeggen? Zelfs diersoorten met buitengewoon complexe zorgbehoeften, zoals primaten, zijn in veel EU-lidstaten nog altijd toegestaan als gezelschapsdieren. De regelgeving hierover is een lappendeken en een Europese positieflijst voor huisdieren is daarom pure noodzaak, aldus Stichting AAP Deze vermelding is geen garantie gezien de hotelier de toelating van huisdieren kan wijzigen zonder ons vooraf in te lichten. Gevaaarlijke hondenrassen (cat. 1 en cat. 2 ) kunnen geweigerd worden. Het feit dat het hotel huisdieren toelaat, wil niet zeggen dat zij in alle ruimtes van het hotel mogen komen In artikel 3.20 van de Regeling Natuurbescherming staan wilde dieren zoals de leeuw en de poema genoemd, die sowieso niet als huisdier in Nederland gehouden mogen worden.

Huisdieren in de huurwoning - wat mag? - Hart Voor Diere

 1. Huisdieren zijn verboden in het pension. Magische winkel-goochelaar Roman Sudesh smokkelt er toch een naar binnen, met medeweten van Puck. Wie vertelt dit geheim door aan eigenaar Pierre Wind? Huisdieren zijn verboden in het pension. Magische winkel-goochelaar Roman Sudesh smokkelt er toch een naar binnen, met medeweten van Puck
 2. Hoe kan dat nu?! Je hebt toch huisdieren in alle maten en soorten? Net zoals mensen trouwens. Dus wordt het tijd voor een tolerante Huisdierenclub. Een grappig verhaal dat zich uitstekend leent om te praten over huisdieren maar ook over anders-zijn en tolerantie. Mantchev, L. (2017). Verboden voor olifanten. Antwerpen: De Vries-Brouwers
 3. Sleep hier je bestanden heen of selecteer een foto/video
 4. DEZE HUISDIEREN ZIJN VERBODEN IN MINECRAFT! Vlogkanaal: https://youtube.com/doemaargamen Bedankt voor het kijken! Doe een like voor meer toffe video's! Ik u..
 5. Peter Verberne heeft een halve dierentuin om zijn huis, waaronder twee stokstaartjes. Vanaf 1 juli zijn deze stokstaartjes verboden als huisdier. En dat zorgt voor onbegrip

Verboden huisdieren vanaf 2014 Dier en Natuur: Diere

 1. Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM. Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie
 2. De verhuurder mag een huurder dus perfect verbieden om huisdieren te houden. De huurder van zijn kant is vrij om een andere woning te zoeken, waar huisdieren wel zijn toegestaan. Ondertekent de huurder toch een huurcontract dat huisdieren verbiedt, dan moet hij dat contract in principe nakomen
 3. Hoi Marloes, als in het huurcontract verder niet gespecificeerd staat om welke huisdieren het gaat, dan kun je dat het beste aan je verhuurder navragen. Hier is namelijk geen juridische definitie voor. Voor wat betreft de boete, zal deze waarschijnlijk als onredelijk worden bestempeld.
 4. Belangenafweging Wil een verhuurder een huurder aan een verbod op huisdieren houden, dan dient hij dit aan de rechtbank voor te leggen. De rechtbank zal in dat geval een belangenafweging maken. Hierbij wordt het belang van de verhuurder op handhaving van het verbod afgewogen tegen het belang van de huurder om een huisdier te houden.
 5. Dus een opmerking bij advertentie dat huisdieren verboden zijn kun je in principe gewoon negeren....begrijp ik dat nu goed ?
 6. Een speciale commissie heeft de nu nog toegestane huisdieren onderverdeeld in de vijf risicoklassen A (zeer hoog) tot en met E (zeer laag). De klassen A, B en C zijn vanaf 1 juli verboden
 7. Reptielen en amfibieën hebben een aaibaarheidsfactor die meestal gelijk is aan nul. De dieren zijn onvergelijkbaar met een hond of een kat. Het is zelfs ten sterkste af te raden om de dieren uit hun leefomgeving te halen om te knuffelen
Een gerbil is ongeschikt als huisdier | Sophia-Vereeniging

Deze huisdieren zijn legaal om te houden in Nederlan

Sinds de Nederlandse Mededingings Authoriteit (NMa) in 1998 de tariefsadviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft verboden, zijn de dierenartsprijzen vrij. Dat betekent dat elke dierenarts zijn eigen prijzen mag bepalen Vóór u een huisdier koopt, is het belangrijk na te denken of u goed voor het dier zult kunnen zorgen. Op huisdierinfo.be staan de 7 vragen die u zich eerst moet stellen (opent in nieuw venster).U vindt er ook interessante huisdierwijzers voor onder andere honden (opent in nieuw venster), katten (opent in nieuw venster), cavia's (opent in nieuw venster), vissen (opent in nieuw venster.

Nieuwsbrief Juni 2017 - Surinam Airways

Dit is tevens verboden bij het begraven van een menselijke stoffelijk overschot in Vlaanderen. Naast het begraven van uw huisdier zijn er ook andere mogelijkheden. De crematie. Een huisdier kan individueel gecremeerd worden of in groep. 15 december 2017. Nieuws - Nieuwe artikelen. Dubbel zo veel doden in Hasselt (video) 4 mei 2020 Het houden van huisdieren is aan regels gebonden. U moet bijvoorbeeld goed voor uw dieren zorgen. De dieren die verboden zijn om als huisdier te houden, (Psittacus erithacus) staat sinds 2017 op CITES Appendix I en EU Bijlage A. Deze dieren mogen nog wel gehouden en verhandeld worden, maar uitsluitend als nakweek van minimaal de tweede. Tav WilmaFens: het artikel gaat over elke situatie waarin een verhuurder het rustig woongenot van de huurder moet respecteren. Via de advocaat van onze verhuurder, worden wij uit onze woning gezet per 1 december omdat wij een 2e hondje hebben genomen. Onze honden leveren GEEN overlast op. De honden van de huisbaas leveren echter zeer veel overlast op. Horta, een paradijs voor huisdieren en hun baasjes. Bij Horta maken we in de dierenafdeling een onderscheid tussen huisdieren, neerhofdieren en tuinbewoners.Voor alle dieren bieden we een ruim assortiment aan kwalitatieve voeding aan. Onder huisdieren verstaan wij onderstaande dieren, waarvoor we een nagenoeg onbeperkte keuze bieden aan de volgende producten

Een huisdier kopen Vlaanderen

Verboden huisdieren houden. Wil je toch een huisdier in Nederland houden die op de positieflijst of Unielijst voorkomt? Dan moet je hier een ontheffing voor aanvragen. Je moet daarbij aantonen dat je veel weet over de verzorging van de dieren Vanaf 3 augustus 2017 is het verboden om dieren te kopen, kweken of houden die vermeld staan in de lijst van zorgwekkende invasieve soorten. Had je voor 3 augustus 2016 al een dier dat op deze lijst staat? Dan kan je deze houden tot de natuurlijke dood ervan, in een gesloten omgeving zonder ontsnappingsmogelijkheid Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels regelt specifiek de verzorging, de huisvesting, het transport en de verhandeling van roofvogels en demonstraties met roofvogels. 

Elektronische halsbanden voor honden worden verboden. Met deze band kunnen baasjes hun trouwe viervoeter een elektrische schok op afstand geven. Het kabinet heeft besloten dat het verbod per 1 januari 2017 ingaat. Andere apparaten waarmee stroomstoten of elektromagnetische signalen worden afgegeven mogen per 1 januari 2017 niet meer verkocht. In Europa zijn de bedreigde dier- en plantensoorten in verschillende bijlagen bij de Basisverordening EG338/97 ingedeeld: Bijlagen A, B, C en D. Bijlage A komt grotendeels overeen met CITES Appendix I, maar kent ook toevoegingen. Dieren op Bijlage A mogen, net als dieren van CITES Appendix I, alleen onder voorwaarden gehouden worden.

Geen teken van drinkwater — Stockfoto © alessandro0770België met de hond? 5 diervriendelijke accommodaties - Zoover
 • Israelischer wein.
 • Deutsche auswanderer nach 1945.
 • Sig sauer p 326.
 • One piece snack.
 • Tampermonkey scripts tutorial.
 • Bergweihnacht türkenfeld bus.
 • Dslam datenrate max 90000.
 • Bin ich eine hoe.
 • Whirlpool chlortabletten.
 • Opengl texture wrap.
 • Nextcount meta tag.
 • Kostüm hexe kind.
 • Maxdome serien game of thrones.
 • Flagge sri lanka zum ausmalen.
 • Grieche kassel.
 • Effektiv lernen pdf.
 • Sumerisch lernen.
 • Wo kann man in der Natur leben.
 • Was bedeutet der kleine stern bei whatsapp.
 • Fifa turnier spielregeln.
 • Clomifen ohne erfolg.
 • Edelstahl wassertank wohnmobil.
 • Der rockstar spielservice ist gegenwärtig nicht verfügbar fix.
 • Nachtdienst kind unter 12 jahren.
 • Hunde verstehen sich nicht.
 • Luftgewehr co2 oder pressluft.
 • Sims 4 aktivierungscode free.
 • Dannii minogue youtube.
 • Kreationismus referat biologie.
 • Lage der gebärmutter.
 • Xdcc befehle.
 • Vegane freundin finden.
 • Anime boy cute.
 • .com verisign.
 • Nassau nach staniel cay.
 • Verwarnung mit verwarnungsgeld.
 • Podcast betriebswirt.
 • Partnervermittlung ungarn budapest.
 • Rolf fehlbaum kinder.
 • Manolo und das buch des lebens amazon.
 • Wikipedia noel gallagher.