Home

Islamisk ægteskab i danmark

Problemerne handler om langt mere end religion og kultur

I skal søge digitalt. Den af jer, der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter kommer der besked. I skal bruge jeres NemID som underskrift. DEBAT // SAMFUND – Det kan være yderst vanskeligt for nogle muslimske kvinder at komme ud af dårlige ægteskaber, fordi deres mands samtykke til en skilsmisse opfattes som nødvendigt for at opløse det islamiske ægteskab. Kvinderne kan dermed ufrivilligt blive fastholdt i forholdet, til trods for at de er skilt i henhold til dansk lov. Her findes ritualer for dåb og nadver, barnevelsignelse, vielse og kirkelig velsignelse af ægteskab samt begravelse. Trosgrundlag Menigheder under dette trossamfun Det kan jeg sige some 74 aarig, foedt og opvokest i et hjem, hvor far og more var dejligt fordomsfri... indtil deres datter gjorde ting og syntes thing, som broed med deres graenser. - Og hvad saa? Jeg havde et arbejde - kunne klare mig selv oekonomiskt - og lagde besog paa is i nogen aar.... tog ud i verden ... klarede mig godt ... ind i mellem maatte starte op paa ny - og gjorde det. Min bror sagde- ''hvis du havde vaeret en dreng, var du nok blevet soemand og saa havde det altsammen vaeret iorden" - Jeg har altid gjordt det, jeg syens var rigtigt - men det koster - er man villig til at betale, har man det godt med sig selv og med de venner, man faar hen af vejen... - Skal vi bryde tabu'erne maa vi vaere villige til at betale prisen... saa hvis Muslimske kvinder vil ha' skilsmisse, kan de ifoelge Koranen faa det, kraeve det ... hvis der er en pris - betal prisen.. og lev videre... og lad vaere at beklage jer.... frihed koster - - Hvis du synes det er prisen vaerd... saa betal... - Hvis dy synes den ikke er det vaerd, saa lad vaere at betale og lad vaere at brokke dig. - Der her er DIN kamp. - Der er ikke nogen andre, der kan kaempe den for dig, lige som der er ingen, der kan foede dit barn, kun du kan det. -Ole Brockdorff. Jeg er meget uenig med dig. Jeg er helt sikker på, at vi er mange, mange kvinder, der med glæde ville støtte muslimske kvinder i deres oprør - også åbent til demonstrationer. Men det første skridt må komme fra dem selv. De skal bare sige til - ganske svagt er nok - og så kommer hjælpen. Vi andre skal ikke være bedrevidende og trække noget ned over dem - og da slet ikke udtale os som racister.

Er mit barnebarn gift eller ej, når vielsen er islamisk

 1. Hvor indvandrede kvinder kan kæmpe med store problemer i årevis uden rigtig at komme nogen vegne, er situationen for ressourcestærke efterkommerkvinder ofte en ganske anden. De kan uhindret vælge at forlade deres mand på baggrund af relativt små problemer. For de har ikke blot nemt ved at komme ud af deres retsligt gyldige ægteskab; de kan ofte også selv helt og fuldt afslutte deres  islamiske ægteskab.
 2. Venstrefløjen har for lang tid siden lagt sig fladt på maven for islams totalitære kvindesyn, takket være en uhyggelig politisk korrekthed med deraf følgende opportunisme, ansvarsløshed og ansvarsforflygtigelse, så tusinder af herboende muslimske kvinder må leve med patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer, der overhovedet ikke respekterer Danmarks vedtagne demokratiske love om total ligestilling for alle kvinder, når de fylder 18 år og bliver juridisk myndige.
 3. De skulle hellere stille større krav til sig selv og bruge deres sunde fornuft og lære af andre kvinders fejltagelser. Men de er handlingslammede.
 4. I nogle muslimske samfund er det hustruens familie, som modtager medgiften. En skilsmisse kan derfor blive en kompliceret blanding af familiestrid og økonomi i det omfang, at der ved ægteskabet ikke er taget hensyn til dansk ret og f.eks er lavet særeje og et retsdokument, som beskriver de økonomiske forhold. I mange muslimske familier i Danmark er det formentlig også ofte en veluddannet hustru, der har den højeste indkomst og dermed forsørger familien, hvilket væsentligt ændrer præmisserne for ægteskabet.
 5. MUSLIMER I Danmark har rod i mange forskellige lande, Minoritetsmuslimer taler om 'islamisk' ægteskab, der indgås foran en imam i moskéen. I princippet er en islamisk vielse en religiøs-borgerlig vielse, der skal registreres hos de civile myndigheder for at være gyldig

Fra: ”Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede” (Tønnsen 2006, spørgsmål 97) Få et godt tilbud Abonnement – selvbetjening Abonnementsbetingelser Information i løssalg Hjælp til information.dk

Islamiske regler for et ægteskab - Religion

Du kan få hjælp hos Familieretshuset, hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.Man skal i forbindelse med ægteskab mellem muslimer og ikke-muslimer være opmærksom på, at en ikke-muslim ifølge sharialoven og gældende familieret ikke kan arve en muslim (og vice versa). Denne bestemmelse findes ikke i Koranen, men er et levn fra den tid, hvor mange muslimer havde nære hedenske slægtninge, der aktivt forsøgte at udrydde den muslimske menighed. Shia-baseret teologi (i.) Ithna'ashari-skolen Ithna'ashari shiisme betegner den gruppe af shiitter der anerkender 12 imamer med Imam Ali (d. 661) som den første og Muhammed al-Mahdi som den sidste. Ithna'ashari-skolen er den største shiitiske gruppe. Skolens tilhængere omtales bredt som shia, shiitter. (ii.) Zaidi-skolen Zaidisme betegner den mindre gruppe af shiitter der anerkender fem. Carsten Hansen Ja hvis vi skal tage de religiøse grundbøger ind i debatten så er Biblen hvis lige så kvindeundertrykkende som Koranen. Men mon det ikke kan skyldes , at disse bøger er skrevet af mænd.

Ægteskab - Islam - tro og livsforståels

Ressourcer har meget stor betydning

Ifølge Koranen og Profetens sædvane og de muslimske landes aktuelle familieret har en enhver muslimsk kvinde ret til at søge skilsmisse. Det undrer mig derfor, at der er imamer i Danmark, som ikke følger Koranens ord og i stedet kun varetager mandens side. Lad mig pointere, at der er tendens til, at religionen bliver brugt til at legtimere undertrykkelse og uretfærdighed, men det er en misforståelse, at islam står i modsætning til kvinders rettigheder. Dansk Islamisk Center, København, Denmark. 4 tusind Synes godt om. Dansk Islamisk Center - khutba på dansk hver fredag og formidling af Islam til det.. Generelt Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Der kan være flere udfordringer for nogle kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, når de ønsker skilsmisse, viser ny undersøgelse fra VIVE. Selv når de er blevet skilt efter dansk lovgivning, kan de i nogle tilfælde stadig være fastholdt i det muslimske 'ægteskab' nikah og dermed bundet til den mand, de gerne vil væk fra. I nogle miljøer er det nemlig kun manden, der kan opløse.

Ægteskab i Islam . Spørgsmål om ægteskab er nogle af de mest hyppigt stillede af unge muslimer, og af god grund. Mange af os har begrænset indblik omkring det, og som man bliver ældre, bliver det mere og mere aktuelt for en. Emnet er selvfølgelig beskrevet og dikteret af Allah og Hans Profet, saaws, ligesom alle andre henseender i dette liv Jeg vil tro, at der tænkes på et islamisk ægteskab i den forstand, at der indgås en ægteskabskontrakt hos en imam. Det er almindelig anerkendt indenfor islamisk retspraksis, at man dermed har ret til at besøge hinanden og være alene sammen, også selv om man ikke har afholdt bryllupsfest og er flyttet sammen

Debat: Fanget i et islamisk ægteskab - VIV

Tak fordi du har oprettet en profil. Du er nu logget ind på berlingske.dk. Vi har sendt dig en bekræftelse til . Tidsskrift om tværreligiøs velsignelse af ægteskab 2/2018 Tværreligiøse velsignelser i forbindelse med borgerligt indgåede ægteskaber har fundet sted i Danmark i mange år, men har i de seneste år været i vækst Disse kvinder har  det til fælles, at de kom til Danmark som voksne, og kom til at leve i dårlige ægteskaber med vold og kontrol i mange år, før de endelig blev skilt. Som eksemplerne viser, var de dog ikke passive ofre, der tavse fandt sig i hvad som helst. Det var deres livsvilkår, der gjorde det urimeligt svært for dem at bryde ud af de dårlige ægteskaber. Vi skal ikke have områder, der minder mere om Mellemøsten end om det Danmark vi kender. Nej til sharia på dansk grund. Ja til remigration! Sharia-domstol i Nordvest. På Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse om Islamisk Center for De Europæiske Landes religiøse praksisser. Af beskrivelsen af deres centrale ritualer, fremgår følgende Der er stor forskel på kvinders rettigheder i henhold til islamiske lovtekster og dansk lov, men det er vigtigt at bemærke, at islamisk lov i forskellige grader fratager manden ”domsmagten”. Hvis han vil skilles, er det ikke nok, at han blot siger ”talaq” tre gange. Han må i stedet ansøge hos myndighederne, som sørger for at skilsmissen foregår i henhold til det pågældende lands islamiske lov, hvorunder kvindens rettigheder er nærmere defineret.

Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. Denne teologiske udlægning er mainstream islamisk. Der findes nemlig ingen nedre aldersgrænse i et mainstream islamisk ægteskab. (Tahrir Ul-Vasileh, bind 2, s. 258 (på persisk)) Irans egne tal viste at 1.537 piger under det 10. år var blevet gift alene i 2012

Hvad skal jeg, som hvid, ateistisk, snart midaldrende mand egentlig stille op? Andet end at udtrykke min ærlige mening om dette religiøst inspirerede nonsens? Det er et frit land, og man kan ikke lovgive om hvad folk skal tro på. Man kan heller ikke forbyde mennesker at opføre sig umenneskeligt. Så hvad andet kan jeg gøre, end at udtrykke min modstand mod så urimelig en praksis? Det synes jeg egentlig ikke jeg får svar på, ved at læse dette debatindlæg? Ægteskab. En religiøs forkynder kan søge om tilladelse til at vie par. Læs om, hvordan det foregår, En religiøs forkynder kan søge om opholdstilladelse i Danmark. Læs om kravene, ansøgningen, forlængelse, korte ophold og de kurser, som skal tages. Pengeforhold

Video: Ægteskab i islam - Islam - tro og livsforståels

Et ønske om skilsmisse og et liv som selvstændig frisør i Danmark har kostet den unge kurdiske kvinde Huda og hendes 9-årige søn livet i Syrien, hvor de begge for få dage siden er blevet stenet til døde af faren til hendes søn, som fastholdt hende i et islamisk ægteskab 02-04-2017 - Udforsk opslagstavlen Danish maritime heroes and battles tilhørende thomashjrgensen på Pinterest. Se flere idéer til Krig, Skib, Danmark You are in www.tuugo.dk Please select the language you prefer:. Deutsc Pladsen blev indviet den 22. september 2016 ned deltagelse af daværende kirkeminister Bertel Haarder og integrationsminister Rikke Hvilshøj. Indvielsen af gravpladsen blev af formand for Dansk Islamisk Begravelsesfond, Kasem Ahmad, kaldt for den vigtigste historiske begivenhed i Danmark

Den Korte Avis | Dansk imam bliver optaget på video, da

Debat: Fanget i et islamisk ægteskab • PO

Hos Mariam Moskeen kan muslimske kvinder blive islamisk viet med kristne mænd som det eneste sted i Danmark. Vi må tilpasse os virkeligheden, siger stifter og imam "Men den borgerlige skilsmisse har ingen indflydelse på den islamiske vielse, hvilket betyder, at kvinden stadig anses for at være gift."Hvis man vælger kun at give en del af brudegaven ved ægteskabets indgåelse, vil den resterende del blive betragtet som gæld, som hustruen kan forlange indfriet når som helst. I tilfælde af hustruens død tillægges beløbet den arvelod, hun efterlader sig. I tilfælde af mandens død udbetales beløbet til enken, før evt. gæld og testamentariske gaver fratrækkes boet. Først derefter kan arvingerne gøre krav på deres retmæssige arveandel. Derudover anbefales det at lave en udvidet ægteskabskontrakt, i hvilken hustruen kan betinge sig selv nogle rettigheder, som kan ophæve nogle af de kønsdiskriminerende regler, der findes i den traditionelle sharialov og i nutidig lovgivning. Islamisk ret fastholder mange kvinder i ødelæggende forhold. Men den kan også hjælpe dem ud En muslimsk ægteskabskontrakt, som specificerer forhold, der giver kvinden ret til skilsmisse, kan redde kvinder fra social kontrol Grete Bjorholm-Petersen, jeg tror, du misforstår problemstillingen: ægteskabet i Silvana Mouazans eksempel indgås både borgerligt og muslimsk, men ved skilsmissen kommer man kun let ud af det borgerlige, mens det muslimske ægteskab er anderledes besværligt at forlade - hvorfor det undertiden ikke bliver forladt, da det ægteskab, der har retsvirkning i samfundet jo er ophævet.

Da jeg blev gift, blev min identitet væk på et

Hvordan bliver islamisk skilsmisse gyldig i Danmark

Børnene er altid taberne, idet de ofte tilhører mandens familie i tilfælde af skilsmisse. Jeg har oplevet flere muslimske kvinder opgive deres børn for at stifte en hel ny familie med en anden mand. Jeg vil aldrig kunne efterlade et barn til faderen og glemme, at det har eksisteret, men nogle kvinder ser det som deres eneste udvej – for at skabe fred og ro i barnets liv. Manden og hustruen stammede begge fra Pakistan. De blev gift i 1988 i et islamisk kulturcenter i Danmark. Det fremgik af ægteskabskontrakten, at manden skulle betale 25.000 kr. i dowry. Ved separationen i 2001 påstod hustruen manden dømt til at betale beløbet

Betingelser for ægteskab - Borger

 1. Det Islamiske Trossamfund er et frivilligt fællesskab fra forskellige nationaliteter bosiddende i den skandinaviske region. Dette fællesskab tilslutter sig de generelle retningslinier og koncepter for Ahl-As-Sunnah wa al Jamaa både ideologisk og i praksis. Det er ikke tilknyttet eller kontrolleret af noget statsligt organ, eller nogen islamisk bevægelse noget steds
 2. Alt tyder på, at der er tale om et rituelt islamisk æresdrab, der følger foreskrifterne i sharia-loven. Et ønske om skilsmisse og et liv som selvstændig frisør i Danmark har kostet den unge kurdiske kvinde Huda og hendes 9-årige søn livet i Syrien, fortæller den jordanske integrationskonsulent Kefa Abu Ras
 3. dretalssituation vil mange være ekstra påpasselige med at holde sammen på menigheden og sikre dens fremtid – både religiøst og kulturelt. Derfor opfordrer nogle imamer muslimske mænd til at gifte sig med muslimske kvinder, og man bliver ekstra fordømmende over for muslimske kvinder, der gifter sig med ikke-muslimske mænd. Samtidig er der imidlertid også eksempler på, at imamer accepterer ægteskab mellem muslimske kvinder og ikke-muslimske mænd, ligesom en del sådanne ægteskaber indgås på rådhuset uden om imamerne.
 4. Mehmet Necef fra Syddansk universitet forklarede forleden ganske godt forskellen på Jaluoxsidrab og æresdrab. Det er simpelthen usammenlignelige størrelser.
 5. Med det sagt siger jeg ikke at lovene bliver tilstrækkeligt godt forvaltet. Eller at forbyggende indsatser er gode nok. Og heller ikke at det ikke er ekstra svært eller farligt for muslimske kvinder at bryde ud af et ægteskab.
 6. Det gøres så ved lovgivning, kampagner og undervisning i demokratiske rettigheder allerede i folkeskolen. Samt ved at stille rådgivning , lokaler og ressourcer til rådighed for de muslimske kvinder der ønsker at organisere sig.

14-årige Cecilie blev gift med muslimsk mand BT Danmark

Med et islamisk ægteskabsbureau på internettet vil danske muslimer modarbejde »u-islamiske tendenser« hos unge U-islamiske tendenser blandt unge muslimer i Danmark er en af årsagerne til, er det vigtigt, at de unge forstår vigtigheden af de islamiske regler ved ægteskab Manden kan blive skilt ved at sige talaq (jeg vil skilles) til hustruen. Herefter er de separeret i 3 måneder (iddah), hvor hustruen for at undgå tvivl om fadderskab ikke må have andre mandlige bekendskaber. Hvis manden fortryder inden for de 3 måneder, så fortsætter ægteskabet, men det er kun tilladt at sige talaq (fortryde en skilsmisse) 3 gange.Organiseret religion er noget underligt noget. Fornuften suspenderes og menneskers ligeværdige forhold skævvrides. Det gælder stort set alle organiserede religioner. Men der er håb, og håbet ligger med de stærke personer, der bryder med traditionerne og baner vej for næste generation. Uddannelse og oplysning er de rette værktøjer i denne kamp, men uden de modige rollemodeller er det hårdt. Friheden opnår man måske ved at afvise de underliggende myter.

Zawaj.d

 1. isteriets hjemmeside fremgår, at Islamisk Center for de Europæiske Lande på Bispevej i København efter eget udsagn fungerer som en art sharia-domstol
 2. Ud over ægteskabserklæringen kan det blive nødvendigt at vedlægge særlig dokumentation, fx dåbsattest, skilsmissebevilling eller skifteretsattest. Kravene til dokumentationen afhænger bl.a. af, om I er danske statsborgere, og hvor og hvornår I er født.
 3. Ægteskab og skilsmisse. Ifølge islam skal en kvinde giftes, når hun er i puberteten. Der findes en del fætter/kusine-bryllupper, idet man ønsker at bevare slægten eller gøre den større. Arrangerede ægteskaber er udbredte, og pigen har ikke altid indflydelse på, hvem hun bliver gift med. Men hun skal go..
 4. Og for os på venstrefløjen har det alle dage været ganske naturligt at råbe op når religioner virker undertrykkende. Dette burde gælde uanset hvilken religion det drejer sig om.
 5. Silvana Mouazan Du virker som en stærk kvinde - i lighed med os fra 1970érne og vore tidligere kvindeforkæmpere- hvorfor starter I ikke selv kvindegrupper og stiller krav til jeres mænd????????

Når I vil giftes - Borger

 1. Ægteskab betegner et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer. I nogle lande er der mulighed for, at samkønnede par kan indgå ægteskab. I andre lande kan de vælge at indgå registreret partnerskab, som på det nærmeste er ligestillet med ægteskabet.. I Danmark er et ægteskab juridisk bindende i den forstand, at ægtefællernes formuer automatisk bliver til fælleseje.
 2. oritetskvinders udfordringer ved at blive skilt efter dansk ret og ved at få opløst det 'muslimske ægteskab' nikah. De største problemer har kvinder, der er indvandret fra lande med islamisk lov. Her er det til tider kun manden, der kan opløse en nikah. Og da ingen i Danmark kan gennemtvinge en opløsning af nikah mod mandens ønske, kan kvinder være.
 3. Men der altså ikke tale om et ægteskab, slår islam-forskeren fast. - Man kan blive forarget over at den 14 årige pige angiveligt skulle have været udsat for vold i sit forhold til den muslimske fyr, men det bør man under alle omstændigheder være forarget over
 4. Den lærdom er der kvinder, der gør brug af. Det kan få nogle mænd til at stramme grebet om den familie, der er ved at glide dem af hænde i et nyt land. Det kan blive grimt og ende med mor og børn på krisecenter. Når den danske skilsmisse så er en realitet, bliver manden måske sat på gaden og føler, at han har mistet næsten alt. Men én ting har han tilbage: Magten til ikke at lade sin (eks)hustru slippe helt fri. Her er mandens mulighed for at tilbageholde den islamiske skilsmisse et våben, han kan bruge, når han opsøger kvinden igen og igen, og hævder, at hun stadig er hans hustru.
 5. Herboende muslimer kan få foretaget både en muslimsk vielse og en borgerlig vielse. Den ene for Guds velsignelse og den anden for juridisk anerkendelse. En islamisk skilsmisse er dog sværere at opnå og kræver som oftest mandens accept.
 6. delig del af de fleste samfund op gennem tiden."

Muslimske kvinder i Danmark fastholdes i ægteskab: 'Jeg

Tværreligiøse ægteskaber - Religion

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig. Dansk Islamisk Trossamfund har ikke ønsket at stille op til interview, men udtaler skriftligt at problemet med kvinder, der fastholdes i religiøse ægteskaber ikke er udbredt. Det er en anerkendt sunnimuslimsk holdning, at en ægtepagtsaftale bliver ophævet, hvis parterne er blevet skilt af en ikke-muslimsk autoritet som Familieretshuset, skriver trossamfundet af Jørgen Schack, Nyt fra Sprognævnet, 2002/4, 01.12.2002. Spørgsmål: Hvad er forskellen (om nogen) på islamisk og muslimsk, og bør man foretrække det ene ord frem for det andet i officielle danske tekster?. Svar: Ifølge Politikens Nudansk Ordbog med Etymologi (2. udgave, 2001) og Politikens Store Fremmedordbog (2. udgave, 2000) er islamisk og muslimsk ensbetydende; ved begge ord giver. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med gængs islamisk retspraksis, som foreskriver, at manden skal give kvinden medgift ved indgåelse af ægteskab, samt at en kvinde tæller det halve af en mand i retslig sammenhæng, dvs. at der skal to kvinder til for at opveje en mand Min pen blev brugt flittigt i flere år. Jeg beskrev mine følelser og mit ægteskab. At turde og slå op i de dagbøger, der beskrev mit liv, var det næste skridt. Jeg ville se sandheden i øjnene og erkende min virkelighed. At anfægte mine egne ord var svært.

Nej til sharia i Nordvest! – Generation Identitær

Bryllup Det Islamiske Forbund i Danmark har vielsesbemyndigelse fra Familiestyrelsen og derfor godkendt til at foretage vielser. Indgåelser af ægteskab i Det Islamiske Forbund er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Det er således muligt at opnå en gyldig borgerlig vielse og en gyldig islamisk vielse på samme tid her i Det Afsløringen om en københavnsk moské ved navn Islamisk Center for de Europæiske Lande, der agerer islamisk sharia-domstol har på ny sat gang i debatten om parallelle retssystemer i Danmark - altså retssystemer, der opererer på baggrund af en anden og religiøst funderet lovgivning end den, der ellers gælder på dansk jord.. Sådanne parallelle retssystemer skal vi ikke acceptere i Danmark Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af eller ved køb. Zawaj.dk - Zawaj.dk er det første muslimske ægteskabsbureau i Norden. Formålet er at skabe et alternativ, som gør det muligt for muslimer at finde en kommende partner på islamisk vis. Nogle vil måske tænke at det er en unaturligt måde at finde sin partner, og finde det pinligt at de ikke har været i stand til at finde partneren på andre måder. Den mest almindelige vej til en partner.

Islamisk gift i danmark — riesenauswahl an markenqualitä

Egyptisk-australsk socialdemokrat fortæller om, hvordan islamisk lov forhindrede hende i at forlade et voldeligt ægteskab. Danmark har endnu ikke forbudt sharia. Australiens første kvindelige muslimske parlamentsmedlem har afsløret, hvordan hendes eks-mand brugte islam til at forhindre hende i at blive skilt Ønskes islamisk vielse kan DIT forestå dette. En vielse hos os indbefatter samtidig også en registrering kaldet borgerlig vielse ved den kommune man har bopæl i. Før vielsen skal der udfyldes en såkaldt ægteskabserklæring, hvilket man kan gøre på følgende link : Ansøg om vielse - ægteskabserklærin For dig der vil have et islamisk ægteskab tilbyder www.singlemuslim.dk islamisk netværk, muslimsk forum, muslimske blogs og speed chat. Her kan du finde din muslimske ægtefælle Imam: Når kvinder ikke kan blive muslimsk skilt, er det delvist selvforskyldt. Kvinder skal sørge for at skrive særlige betingelser vedrørende skilsmisse ind i deres muslimske ægteskabskontrakt, hvis de vil have lige så nem adgang til skilsmisse som mændene

Migranters liv er turbulente. Rejsen fra én del af verden til en anden skaber ofte sammenstød - også imellem mænd og kvinder. Når familier går i stykker, kan fastholdelse i et islamisk ægteskab bruges som et våben i kønnenes kamp. Det er mandens våben i et land som Danmark, hvor kvinder ofte har mange muligheder Urimelighederne skal selvfølgelig behandles og evt. retsforfølges som sådan efter almindelig dansk ret. Og der skal være refugier og hjælp at hente til at komme videre for ofrene. Den interne sociale udstødning kan man desværre ikke organisere eller lovgive sig ud af.Du spørger, hvor frontkæmperne på det kulturpolitiske parnas er henne i de muslimske kvinders kamp for skilsmisse. Jeg spørger, hvor de muslimske kvinder selv er henne? En af de ting, der altid har undret mig er, at der - set fra den hvide danskers lørdagskyllings-middags bord - ofte tegner sig en todeling i de muslimsk/danske samfundslag. De, der åbent diskuterer og kritiserer (de få) og de, du selv nævnte i dit indlæg, der intet siger, men lever med tingene, som de er og er givet dem via traditionerne. Jeg undrer mig over, at de, der diskuterer, for det første aldrig får særlig mange svar fra dem, I henvender jer til, nemlig de oprindelige danske kvindeforkæmpere. Jeg undrer mig også over, hvorfor I så ofte beder om hjælp til noget, der ligger uden for det officielle danske samfunds regi, men i det parallelsamfund, som den islamistiske eller gammelt-muslimske virkelighed er.I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til kommunen eller en anden myndighed, der har udstedt attesten.Ingen ansvarlige myndigheder gør noget som helst for at straffe de muslimske mænd, der ikke respekterer de muslimske kvinders ret til ligestilling og personlige menneskerettigheder. I stedet bøjer de hovedet i afmagt over for en kvindefjendsk religion som islam, hvis kvindesyn er fuldstændig uforeneligt med demokratiet som politisk styreform. Hvis nogen i den borgerlige lejr så tillader sig, at kritisere venstrefløjen for denne ansvarsforflygtigelse, ja, så beskylder man dem bare for racisme, nazisme og fascisme.

Ægteskabet er både sekulært og religiøst

Støt POV’s journalistik med en flad tyver (eller mere) via MobilePay 64023 - eller ved at klikke på logoet:Lad være med at gøre disse "hverdagsmuslimer" en bjørnetjeneste ved at sætte dem i bås med de der tager de" hellige" bøger bogstaveligt. Det gør vi/du jo heller ikke med de kristne af slagsen.

Hvor æresdrab planlægges af hele familier og endda ofte "godkendes" at et religiøst overhoved, og derefter pålægges et mandligt familiemedlem at udføre drabet, så er jalouixsidrab en handling der udføres af et forsmået menneske.Nogle ressourcestærke kvinder kan forholdsvis let egenhændigt opløse deres islamiske ægteskab, selvom deres (eks)mand ikke vil anerkende det. Kvinden kan for eksempel opløse sin nikah (muslimsk bryllup) ved at betale brudegaven tilbage til manden, hvilket kaldes en ”khula”-skilsmisse. Der er uenighed om, hvorvidt kvinder kan gennemføre en sådan skilsmisse uden mandens accept, men ressourcestærke kvinder kan ofte gennemtrumfe deres fortolkning af, hvad der er ret og rimeligt og dermed komme helt ud af et dårligt ægteskab. Med andre ord defineres islamiske regler om skilsmisse ofte af magtforholdet mellem manden og kvinden. Danmark: Nøgleord 1: muslimsk ægteskab Nøgleord 2: zawaj Beskrivelse . For dig der vil have et islamisk ægteskab tilbyder www.singlemuslim.dk islamiske ægteskabs arrangemnter, online chat, mange muslimske aktiviteter og begivenheder, muslimsk forum, muslimske blogs.

Er du avisabonnent? Har du et avisabonnement, men mangler brugernavn og adgangskode? Opret profil Del Tweet Email Identitetskrisen meldte sig i en alder af 15 år og satte nogle tanker i gang: Er jeg dansker eller libaneser?

3.1 Ægteskab Danmark, fordi den ikke er inkorporeret i dansk ret.1 Hvad der ligger i udtryk som passende forholdsregler er jo i høj grad også et politisk spørgsmål. Det er ønsket, at denne rapport netop kan bruges som afsæt for en kvalificeret juridisk og politisk. Ansvarshavende chefredaktør: Rune Lykkeberg | Dagbladet Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Telefon: 3369 6000 | CVR: 63058416 Datapolitik | Cookies | Opdatér samtykke | Annoncering Men til en start bør alle kommunikationskanaler udnyttes til at formidle information om love og rettigheder i forbindelse med ægteskab og samliv. Det er ikke at moralisere, og det skal også foregå i uddannelsesinstitutionerne. Historier fra det virkelige liv - gode og dårlige - skal illustrere, hvordan ægteskab og samliv kan indgås og afsluttes på danske vilkår.En muslimsk kvinde kan traditionelt derimod ikke gifte sig med en ikke-muslimsk mand. Dette begrundes med frygten for, at en ikke-muslimsk mand ikke vil føle sig forpligtet til at respektere sin muslimske hustrus tro og traditioner på samme måde, som en muslimsk mand er forpligtet til at respektere sin ikke-muslimske hustrus tro. Og at den ikke-muslimske mand risikerer at fjerne hustruen fra hendes muslimske tro og forhindre hende i at opdrage deres fælles børn i islam.

Er I fraskilte, behøver I ikke vedlægge skilsmissebevilling eller -dom, da det er registreret i CPR. Bemærk, at skilsmissedomme normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af en ankefrist. ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Familieretshuset side om ægteskab for internationale par (nyt vindue) Kommunen behandler sagen, når begge parter: er danske eller nordiske statsborgere; har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark; har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne Der findes imamer i Danmark, der har autorisation til at vie med borgerlig gyldighed, så man både får den religiøse og borgerlige vielse. Disse imamer har en vielsesbemyndigelse hos Ankestyrelsen, der hører under Justitsministeriet, og det er ganske glimrende. En skilsmisse givet gennem et telefonopkald vil islamisk set gælde som en gyldig skilsmisse. En valid islamisk skilsmisse kræver nemlig ikke, at begge parter er fysisk til stede sammen. Hvis manden under en telefonsamtale med konen siger: Du er skilt, Jeg har givet dig skilsmisse, Anti Taliq eller andre udtryk, der medfører skilsmisse, så vil parret islamisk set være skilt

Inden for shia-islam findes der en speciel form for ægteskab, et tidsbegrænset ægteskab (mut’a), der dog ikke giver hustruen nær de samme rettigheder som et almindeligt ægteskab.Formål Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

En udenlandsk skilsmisse skal have en retskraftpåtegning. Den dokumenterer, at afgørelsen er endelig, og dermed ikke er anket eller kan ankes, inden ankefristen udløber.Man er også juridisk beskyttet mod vold og trusler og revselses retten er 100% afskaffet og er gyldig skilsmisse grund. Og der er adskillige tiltag i form af kvindehjem og rådgivnings tjenester specifikt rettet mod muslimske kvinder (og par og unge og....)Udenlandske statsborgere skal vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis, visum eller indrejsestempel. Er I født i Danmark, skal I desuden vedlægge dåbs- eller navneattest.Frank Hansen Ja der er nogle problemer med æreskrænkelse - men er det ikke mere tradition end religion - disse problemer tager samfundet da også hånd om i dag med krisecentre , hemmelige bopæl osv... - og det er der desværre stadig brug for. I mine øjne er disse problemer mest sammenlig lige med jalusiforbrydelser mv. Men som et godt redskab til ligestilling mellem mænd og kvinder kan kvindegrupper godt gøre en forskel - som de gjorde for de "kristne" kvinder i Danmark op gennem 1970érne. De danske medier bringer adskillige detaljer om forløbet, men problematiserer ikke det overordnede aspekt - at parret, der kom til Danmark som flygtninge, var på ferie i det land de flygtede fra. At de var islamisk gift, og manden ønskede at få familiesammenført endnu en kone fra Syrien

Vi kan stoppe med at at tage religiøse tåbeligheder i forsvar . Og ikke mindst kan vi stoppe med at betragte alle religiøse mennesker som værende ens. At angribe religiøs fanatisme kan vi sagtens gøre uden at angribe almindelige hverdagstroende, der selv tager dyb afstand fra undertrykkelse.Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen. Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Takket være den samlede venstrefløjs totale menneskelige svigt gennem de sidste 30 år, skal ingen muslimske kvinder i hverken første eller anden eller tredje generation regne med, at venstrefløjens mange politiske aktivister i de forskellige statsstøttede organisationer som blandt andet Kvinfo, på nogen som helst måde vil organisere fredelige demonstrationsoptog i gaderne, så muslimske kvinder selv kan bestemme over deres liv uden at være andenrangsborgere i forhold til manden. K indrejste i Danmark i dec. 2009, og K og M havde boet sammen siden indrejsen. K og M havde efter det oplyste kendt hinanden i 1 år og 7 måneder. Kommunen afslog at give K tilladelse til at indgå ægteskab med M med den begrundelse, at K ikke havde lovligt ophold i Danmark

Når etniske minoritetskvinder og skilsmisse er blevet et sådant problemfelt, skyldes det i høj grad sammenstød mellem forskellige verdensdeles forståelser af kønsroller og familieliv. For det er et faktum, at kvinder ofte bliver styrket i Danmark. Som en kvinde fra Syrien beskriver det, har hun i Danmark lært“ordet ‘nej’. Jeg kommer fra et samfund, hvor man ikke rigtig har lov til at sige nej, men her har jeg lært at sige “stop!”; ”Det er nok!” [sagt på dansk]. Jeg har lært mange smukke ting fra danskerne. Jeg har lært at elske mig selv og gøre, hvad jeg selv vil.” 9. 3 Papirløst islamisk ægteskab Et papirløst muslimsk ægteskab indgået ved imamen er naturligvis ulovligt i Danmark efter dansk lov, da ethvert ægteskab forudsætter indhentelse af en prøvelsesattest på borgmesterkonteret, uden hvilken vielse ikke må ske, endvidere at det er en myndighed, som er lovlig, dvs. en person i et religiøst samfund, som har modtaget myndighed til dette Og jeg tilføjer blot at vi, som samfund, stiller vores støtte til rådighed, via forskellige tiltag. Og at vi, som modstandere af religiøs undertrykkelse, erkender at dette også sker i muslimske miljøer.

Jeg mener helt sikkert, at jeg er fuldt integreret i det danske samfund, men forventningerne fra omgivelserne til nogle muslimske kvinder er, at de skal gifte sig i en ung alder.DAGREDAKTØRER Lauritz Korfix Schultz, udland Michael Bernth, digital redaktør Michaël Dorbec, grafik og design Monica Krog-Meyer, sprogDu kan læse Information, lige som du vil. På din mobil, tablet eller computer — og helt ude i skoven.

Michael Chau - Syrienblog

Dansk Islamisk Trossamfund har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde dagsdato Dagsorden Referat 1. Danmark er noget vi tager seriøst og sammen med de lokale menigheder børneopdragelse og ægteskab. c. Religiøse aktiviteter i Der er sket en stor stigning i antallet af muslimske kvinder, der søger danske mænd på nettet. Det skaber en ny tendens, mener eksperte Islamisk påklædning Herunder kan du finde en liste med forskellige forretninger som sælger både tørklæder (hijab), kjoler (jilbab/abaya) og andet muslimsk tøj og tilbehør. Listen indeholder både fysiske forretninger og forskellige internet-sider hvor tøjet kan bestilles online Jeg blev udnyttet i dette ægteskab, og senere flyttede jeg tilbage til Danmark og mødte en kæreste, der behandler mig godt. Inden da blev vi islamisk skilt. Hans papir om at få opholdstilladese blev så annulleret, da han også kom til Danmark, og han er nu udvist Kære Peter Hansen. Jeg tror, du ikke kender til problemet med de 'islamiske ægteskaber her i landet. Når du indgår et såkaldt 'islamisk ægteskab' i Danmark, bliver dette ikke anmeldt af den pågældende sheik til f. eks. myndighederne Libanon, således at det har retskraft. Derfor er dette 'ægteskab' at sidestille med et papirløst ægteskab, som jo i og for sig kan være udmærket. Hvorfor vælger så mange så et såkaldt 'islamisk ægteskab'? Det gør man, fordi man forhindrer folk i miljøet i at snakke. Hvorfor skulle folk så snakke? Fordi det ofte er tilfældet, at de 'islamiske ægtefæller' ikke bor på samme adresse - og i tilfælde af børn er moderen så at betragte som enlig (det er jo ikke ulovligt i DK for enlige at få børn). Jeg gentager: som muslim skal du følge lovene i det land, du bor i. Folk, som praktiserer 'islamisk ægteskab' på denne måde, sætter Islam i dårligt lys, og det tjener ikke noget godt formål.

Vi respekterer jeres kamp og applauderer den, men vi kan ikke kæmpe den for jer. Den offerrolle, du sætter de traditionelt tænkende muslimske kvinder i via deres accept af uacceptable forhold, den synes jeg på set og vis du selv havner i, blot med modsat fortegn, når du beder det offentlige danmark og kulturkritikerne om hjælp... Hvor er de henne, spørger du? Hvor er de muslimske kvinder henne, spørger jeg, og dette er ikke noget retorisk spørgsmål, Jeg kender i den grad ikke svaret. Er I til noget, når det kommer til stykket?uffe hellum Kvindeundertrykkelse har ikke noget med religion at gøre. Det har desværre været en ret almindelig del af de fleste samfund op gennem tiden. I mine øjne er løsningen ,at de muslimske kvinder selv samles i kvindegrupper og gør oprør mod kvindeundertrykkelsen i deres familier og omgivne samfund mv.Hvis du tidligere er blevet skilt ved dom, må du som regel vente med at gifte dig igen til ankefristen er udløbet. Muslimsk Ungdom i Danmark - København, København NV. 11.706 všečkov · 1.003 govori o tem. Viden, Handling og Fællesska

Før den første muslimske gravplads i Danmark blev indviet i 2006, blev der på adskillige kirkegårde i større danske byer, her Vestre Kirkegård i København, givet muslimer mulighed for at begrave deres døde i henhold til islamisk ret. De stedes til hvile med ansigtet vendt mod Kabaen i Mekka. Fotografi fra 1997 Danmark . 19. jun. 2011 - 8.29 | Opdateret 20. sep. 2012 - 8.06 14-årige Cecilie blev gift med muslimsk mand at man kan ophæve et islamisk ægteskab ved tre gange at sige, at man vil skilles. Men da hun ville gentage ordene tredje gang, rettede manden en pistol mod hendes hoved, og hun turde ikke fuldføre sætningen

Nej. Kvinden anser sig selv for at være gift. Resten af samfundet (minus de religiøse tågehorn) anser hende for at være skilt.Asylansøgere kan som udgangspunkt ikke blive gift i Danmark. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation. Du kan få yderligere information om dispensation hos Familieretshuset.

Diskrimination eller integration | Overkanten

Eksperter: Muslimske kvinder bliver fanget i islamiske

Det må vi da tage afstand fra; Uanset hvilken religion det drejer sig om. Så kom bare i gang med at kritisere islam. Og kom bare i gang med at støtte op om de kvinder der beder om vores hjælp. Ikke at vi skal kæmpe deres kamp, men at vi agerer som beskrevet 8.52Der er altså særlige problemer med muslimske kvinders rettigheder, som man ikke finder hos andre grupperinger. Fx blev en muslimsk kvinde knivdræbt af familien i en forretning, hvor jeg ofte handlede, på hovedgaden i Hørsholm. Det er muligt, at Jehovas vidner også udskammer folk, som vil forlade troen, men jeg har ikke hørt om at de slår hinanden ihjel. Det er denne vilje til at benytte vold og drab, som giver helt særlige problemer. Man kan ikke bare opfordre udsatte muslimske kvinder til at oprette basisgrupper, gå i demonstration eller nægte manden sex, når sådanne handlinger er yderst risikable.

Nikkah.nu - Dit islamiske ægteskab. 830 likes · 11 talking about this. Vores mål er er skabe en professionel og effektiv platform der kan hjælpe og gøre det nemt for praktiserende muslimer at finde.. Det skal tilføjes, at der ikke eksisterer en central islamisk autoritet, der definerer islam eller sharia – tværtimod bliver begge kontinuerligt fortolket af islamisk lærde, og flere højtrangerende lærde har endda udstedt erklæringer (fatwaer) om, at kvinder har ret til skilsmisse uden deres mands samtykke. Undersøgelsen viste dog meget tydeligt, at disse erklæringer har yderst begrænset eller slet ingen indflydelse på ressourcesvage kvinders mulighed for at opnå en islamisk skilsmisse.Vores mødre brugte det meste af deres liv på kvindekampen og det kan give frustration, når så en ny (sub)kultur dukker op i Danmark, der bomber os og debatten om kvinder og mænd tilbage til forhold, der i undertrykkelsegrad af kvinden ligger før de to verdenskrige...

Islamisk ægteskab - Posts Faceboo

udgav undersøgelsen Parallelle retsopfattelser i Danmark (Liversage & Jensen, 2011) . Nær-værende undersøgelse udbygger den danske viden om emnet og ser på fænomenet i sam-menhæng med etniske minoritetskvinders bredere udfordringer med at blive skilt i Danmark. Her kan udfordringerne være af meget andet end af religiøs karakter I arbejdet med rapporten hørte vi for eksempel både om en mand, der truede med at brænde en moske ned, og om en imam, der fik sat en pistol for panden inde i sin moske. Derfor gælder en tommelfingerregel: Des mere en kvinde har brug for den islamiske autoritet, des mindre er den i stand til at hjælpe hende. Og hvis en islamisk autoritet endelig giver en skilsmisse – hvilket nogle gør en sjælden gang imellem  – så bliver disse typisk ikke tillagt værdi af manden.I 'Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet' kan du læse om reglerne for at blive viet af en præst i udlandet. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kategorier relaterede til Islamisk ægteskab . Undervisningers billeder relateret til dansk. Søgninger relateret til Islamisk ægteskab. Islamisk ægteskab. Islamisk historie. Hvad er islamisk stat. Islamisk citat. Danmark. CVR: 3256207

Kvindemoské tilbyder særlig vielse for muslimske kvinder

Et ønske om skilsmisse og et liv som selvstændig frisør i Danmark har kostet den unge kurdiske kvinde Huda og hendes 9-årige søn livet i Syrien, hvor de begge for få dage siden er blevet stenet til døde af faren til hendes søn, som fastholdt hende i et islamisk ægteskab. Opslaget er efterfølgende blevet delt flere hundrede gange Som sædvanlig mangler der konkrete forslag til, hvad støtten kan bestå i. Det er jo klart et problem at blande sig i andre borgeres privatliv. Mange ægteskaber mislykkes jo dagligt, og hvis offentligheden skulle blandes ind i dem alle, ville det nok blive noget kaotisk. Spørgsmålet om, hvorvidt også et islamisk samfunds økonomiske liv kan baseres på Koranen, har været genstand for en livlig diskussion gennem hele dette århundrede. For eksempel angav en bibliografi over litteratur om emnet islamisk økonomi, der udkom i 1978, over 700 titler

Ekspert: Islam-vielser er fuldstændig ugyldige Indland D

I andre sammenhænge ville en sådan adfærd blive kaldt stalking og post-separationsvold, men for nogle muslimske par kan denne adfærd altså have en religiøs overbygning. Noget lignende ses, når jødiske kvinder ikke kan blive ”helt skilt”, da manden også her har mere magt end kvinden, når ægteskabet skal afsluttes. Som en jødisk kvinde i en artikel beskriver,  hvordan det var, da hendes mand ikke ville give hende sin ”jødiske skilsmisse”:Og fakta er, at i dag er det mest muslimske kvinder det går ud over; Ikke alle, men en del. Der er INGEN grund til ikke at tage disse undertrykte kvinders parti. Ægteskab er vigtigt, fordi Koranen foreskriver, at seksuelt samvær bør begrænses til at foregå inden for rammerne af et lovformeligt ægteskab. Gud har skabt mand og kvinde som par (zawj), der supplerer og kompletterer hinanden, og Han har skabt dem til at leve i kærlighed og harmoni

Imam: Når kvinder ikke kan blive muslimsk skilt, er det

Kampen skal komme fra de muslimske kvinder selv, så kan vi andre yde støtte. Men den skal altså komme indefra", man kan ikke kæmpe andres kampe for dem. Dem skal de selv have ejerskab til. Der er i øvrigt ikke så få mænd af udenlands herkomst - og det gælder ikke udelukkende af mellemøstligt herkomst - der synes , at danske mænd er vældigt undertrykte, og at kvinderne synes at bestemme alt.Skal de så frosøge at befri de danske mænd? Tværreligiøs velsignelse af ægteskab; Tidligere aktiviteter. Iqbal-seminar 2012; 1996-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012; Litteratur. Tidsskrift; Artikler fra IKS. Den muslimske verden og muslimer i Vesten; Religion og samfund; Religion og identitet i Danmark; Islam og kristendom; Kristen-muslimske relationer; Filosofiske, etiske og. Islamisk ægteskab. 617 likes · 1 talking about this. Formålet med denne gruppe er at få unge med i et halal ægteskab og gøre vores deen let for dem. Derudover vil denne side inshallah få de unge væk.. Når ægteskab indgås, udfærdiges en ægteskabskontrakt, ved hvilken brudgommen forpligter sig til at give sin brud en nærmere specificeret gave – alt efter hans eller hans families økonomiske formåen. Traditionelt har der ikke været brug for nogen særligt bemyndiget person til at bevidne kontraktens indgåelse; men i vore dage kræves det, at ægteskaber registreres hos myndighederne for at have juridisk gyldighed.

I 'Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse' kan du bl.a. se vielsesritualet. Site title of www.dicenter.dk is Dansk Islamisk Center | Sammen er vi stærkere. IP is 46.30.213.105 on Apache works with 1297 ms speed. The charset for this site is utf-8 I shia Islam skal to pålidelige og retskafne vidner desuden bevidne, at parret er skilt, hvilket gøres efter kvindens iddah. Det kan kun en islamisk autoritet, men her blev der blandt andet henvist til, at også den mandlige del af det muslimske ægteskab skulle godkende skilsmissen. Fænomenet findes i Danmark, kan Berlingske nu fortælle Inden da blev vi islamisk skilt. Hans papir om at få opholdstilladese blev så annulleret, da han også kom til Danmark, og han er nu udvist.

Slægtninge i lige linje, dvs. forældre, børn og børnebørn, samt søskende må ikke gifte sig med hinanden. Du skal vedlægge dokumentation, hvis dit tidligere ægteskab blev opløst ved en udenlandsk skilsmisse eller død.Undersøgelsen viser, at der kan være meget store forskelle i muslimske kvinders muligheder for at opnå islamisk skilsmisse, og at forskellene ser ud til at være tæt knyttet til ressourcer og moralkodeks i deres omgangskreds. Denne bog giver råd og vejledning til vores tids muslimer i forhold til, hvad vi i Koranen og i de profetiske traditioner kan finde omkring ægteskab og samliv. I en tid, hvor hyppigheden af skilsmisser også blandt muslimer er stærkt stigende, er der al mulig grund til at se på, hvordan man fra de islamiske kildeskrifter kan finde inspiration og råd til at komme videre, når det bliver. Offentlige myndigheder har ikke normal drift pga. coronavirus/covid-19. Er din henvendelse akut, tjek din kommunes eller myndighedens hjemmeside. Du kan betjene dig selv digitalt her på borger.dk.

Det vi andre kan gøre, er åbenlyst at tage afstand til religiøst idioti , religiøs undertrykkelse og religiøst bagstræberi.Tak fordi du har oprettet en profil. Du er nu logget ind på bt.dk. Vi har sendt dig en bekræftelse til . Muslimske kvinder i Danmark fastholdes i ægteskab: 'Jeg er bange for min mand' Ved at bruge denne tjeneste og relateret indhold accepterer du brug af cookies til analyseformål, tilpasset indhold. En muslimsk mand kan gifte sig med en troende jødisk eller kristen kvinde, dersom hun accepterer, at deres fælles børn skal opdrages i islam. Der er intet krav om, at hustruen skal blive muslim, og manden har ikke lov til at hindre sin ikke-muslimske hustru i at praktisere sin tro. Ægtefællers indbyrdes rettigheder og forpligtelser er de samme – uanset hustruens religiøse tilhørsforhold, og en ikke-muslimsk mor har krav på omsorg og respekt fra sine muslimske børn som enhver muslimsk mor. Hun er blevet islamisk gift med sin meget ældre muslimske kæreste. Og så udarbejder de et islamisk ægteskab og laver en kontrakt. at ægteskabskontrakten ikke er gyldig i Danmark

Når familier går i stykker, kan fastholdelse i et islamisk ægteskab bruges som et våben i kønnenes kamp MUSLIMSK JUBEL OVER ATTENTAT Aktivist i Cairo: Vantro kristne skal dræbes Af Pernille Bramming, Politiken 1.3.1993 CAIRO (Politiken)-Gud være priset, lyder det fra bagsædet ved synet af den udbombede cafe Wadi Al-Nil, hvor der fredag aften blev dræbt fire mennesker og såret over tyve. Udtalelsen kommer fra en aktivist fra den islamiske opposition i Egypten Jeg bor i en såkaldt ghetto omgivet af mange, mange muslimske kvinder (er lige gået forbi en kvinde i burka (kun øjnene synlige)), men jeg kan da ikke på nogen måde se, hvem der har et godt ægteskab, og hvem der kunne bruge hjælp. Jeg er enig med andre her i tråden om, at de muslimske kvinder selv må organisere sig og gøre oprør. Og de muslimske kvinder, der er gift eller skilt, må lade være med at foregøgle de nye generationer, at alt nok skal blive fryd og gammen, når de først bliver gift.

 • Juliane werding bangladesh.
 • Angst vor tod des partners.
 • Jay jay models seriös.
 • 5k imac target display mode hack.
 • Pubg mobile stream.
 • Die goldenen zwanziger frau.
 • Orange or 15.
 • Quiltmaus kaffe fassett.
 • Klappzahlenuhr selber bauen.
 • Trinkgut solingen prospekt.
 • Array deklarieren.
 • Csgo demos manager 2.13 0.
 • Bivalvia.
 • Netgear switch vergleich.
 • Jazn rapper wiki.
 • Wirbelkörper latein.
 • Lila wolken text.
 • Französisch à und de übungen.
 • Nylon geschichte.
 • Falkensteiner premium camping zadar eröffnung.
 • Beranet berater login.
 • Dragon ball episode 1 eng dub.
 • Abakan russland karte.
 • Dame 12 millionen live.
 • Ausgehende anrufe nicht möglich.
 • Länder ohne internet.
 • Best daypack under 50.
 • Nilfisk bodenreinigungsmaschine.
 • Leitlinien parkinson.
 • Berufseinstieg anglistik.
 • Grieche kassel.
 • Trinkgut solingen prospekt.
 • Rektion und bindung.
 • Kinderwecker uhrzeit lernen.
 • Fti all inclusive mallorca.
 • Shoreditch house london.
 • Rainbow six siege smoke.
 • Shellac entfernen.
 • Destiny 2 best pvp weapons.
 • Isic vorteile.
 • Inspector morse sendetermine.